No.2272嫩模陈小喵私房古韵旗袍主题开档黑丝裤袜秀翘臀撩人诱惑写真[72P]_陈小喵_秀人网

No.2272嫩模陈小喵私房古韵旗袍主题开档黑丝裤袜秀翘臀撩人诱惑写真[72P]_陈小喵_秀人网

其性善蜕,能脱翳障,及女子生子不下。又,头者,诸阳之会,上钟于茸,故能助阳。

鹿角形如剑戟,具阳刚坚锐之体,水熬成胶,故气味,不若鹿茸之甘温也。 邪气上乘于肺,则天气不降而心痛。

行年三十,力肆校雠;历岁七旬,功始成就。 胃气安则五脏亦安,故又曰∶安和五脏。

又名簸箕虫,亦以其形相。 上下相和,故咳逆、泄痢漏下,皆可治也。

主治身体五脏百病者,五脏之气,内归坤土,外合周身,丹砂从中土而达五脏之气,出于身体,则百病咸除。内用虻虫、水蛭、大黄、桃仁。

五谷、五菜、五果时珍曰∶《经》云∶不足者补之。卢子由曰∶天以体言,雄以用言,不杂于阴柔,不惑于邪乱。

Leave a Reply